Neler Yaparız?

Halkla ilişkiler, sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır.

Kurumsal itibar kelimesinin en basit tanımıdır. Kurum veya markanın ne kadar tanındığı ve tanıyanların ise ne kadar tercih ettiği arasında kurulan bir denklemdir. Bilinirliğinizi ve tanınırlığınızı arttırarak marka  değerinizi yükseltir.  Bunun için, medyayla ilişkilerinizi başlatıp belli bir noktaya taşır ve sürdürülebilir hale getirir. Faaliyette bulunduğunuz sektörlerin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, her türlü gelişmeyi yakından takip eder. Ona göre konu ve gündem yönetimi yapar. Medya karşısında kurumu temsil edecek kişinin davranışlarının bütününün gözden geçirir. Çalışanlarınızla güçlü takım ruhu yaratır. Ürün ve hizmetlerinizin ayrıcalığını ve farkını anlatır. Halka arz öncesi ve sonrasında sizi en doğru şekilde anlatır. Olası krizlere karşı önceden hazırlık yapar ve süreci yönetir. Sizin için projeler üretir, hayata geçirir. Sizin adınıza sosyal sorumluluk projeleri hazırlar ve kurumsal vatandaş olmanın onurunu  yaşatır.


Medya İlişkileri

Kurumun iletişim hedefleri baz alınarak hazırlanan Medya İletişim Planı çerçevesinde; doğru mesajın, doğru zamanda, doğru sözcü tarafından  doğru mecralar kullanılarak hedeflenen kitleye ulaştırır.  Proaktif İletişim, kurumla ilgili hazırlanan metnin veya verilen bilginin Haber Değeri  taşımasını, kurum  sözcülerinin de “güvenilir haber kaynağı” olarak algılanmasını sağlar.


Konu ve Gündem Yönetimi

Müşterilerin faaliyette bulunduğu sektörlerin dinamikleri göz önünde bulundurularak, her türlü gelişme yakından takip edilir ve  gündem müşteriye fayda sağlayacak şekilde yönetilir. Amaç, kurumun itibarını en iyi biçimde yönetmek ve korumak. Proaktif İletişim,  etik kodlamalar ve kamuoyu duyarlılıkları dikkate alınarak; ya mevcut gündem müşteri yararına değerlendirir, ya da müşterinin yararına olacak bir konu hakkında gündem oluşturur.


Lider İletişimi

Liderin itibarı, kurumun itibarı ile yakından ilişkilidir. Liderlik iletişiminde; liderin, kişisel ve kurumsal performansının hedef kitleler ile planlı olarak paylaşılır. Lider iletişimi ile aynı zamanda, kurumun itibarının yükselmesine katkı sağlanır. Proaktif İletişim, lider iletişimine yönelik  iletişim stratejileri oluşturur ve uygular.


Pazarlama İletişimi

Kurumun pazarlama stratejisine uygun olarak iletişim stratejisini belirler. Ürün ve marka farkındalığı oluşturur. Firmanın ve ürünün tanınmasını sağlar. . Firma ve ürünün imajını geliştirir. Alıcı kitlenin tutumlarını ve davranışlarını ürünün satışı yönünde etkiler. Firma ve ürün hakkında bilgi verir. Hedef kitleyi ürünün kullanımı hakkında gerekli bilgileri verir. Tüketicinin güvenini kazanır. Ürün ve hizmetlerin, ilişkide bulunduğu ve bulunacağı kesimlere neler vaat ettiğini, neler sağlayabileceğini anlatır. Proaktif İletişim, bunun için  kitleyle buluşacak projeler üretir.


Finansal İletişim

Bir kurumun finansal performansını kamuoyuyla paylaşması, kurumun güvenirliğini ortaya koyarken, hedef kitleleri nezdinde de itibarını artırır. Özellikle halka açık şirketler açısından kritik öneme sahip olan Finansal İletişim, halka açılacak şirketler açısından ise potansiyel yatırımcıların halka arza ilgi ve katılımını sağlar. PRoaktif İletişim;

 • Yatırımcı İletişimi
 • Halka Arz İletişimi’ni yapar.

Risk Yönetimi & Kriz İletişimi

Aktif olarak yaşamın içinde faal olan kişi ya da kurum için, risk hep vardır. Bu riskleri önceden öngörüyor olmak ve tedbirlerini almak, bunların krize dönüşmesini önler. Tedbir alınarak risk yönetilir Aksi, krizi yaratır. Krizin ise yönetimi değil iletişimi yapılır. Dürüst ve açık olunmayan bir iletişim, mevcut olan krizi daha da büyütür. Proaktif İletişim kriz iletişiminde;

 • Medya karşısında alınacak tavırları belirler.
 • Medya ilişkilerini kurar.
 • İş ortaklarının nasıl bilgilendirileceği konusunda danışmanlık hizmeti verir.
 • Firma çalışanları, müşteriler ve çözüm ortaklarına,iletişim kanallarını kullanarak gerekli açıklamaların yapılması sağlar.

Etkinlik Yönetimi

Kurumun iletişim hedeflerine uygun etkinliklerin planlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Proaktif İletişim;

 • Panel, toplantı, temel atma ve açılış törenleri
 • Konferans, panel organizasyonu
 • Vizyon ve Bayi Toplantıları
 • Yarışma ve ödül törenleri
 • Yıldönümü kutlamaları
 • Personele yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

Kurum içi İletişim

Bir kurumun ilk müşterisi çalışanlarıdır. O nedenle de  başta vizyon, misyon ve değerler olmak üzere, üretim, yönetim ve değişim süreçlerinin gerektirdiği bilgileri herkesten önce ilk olarak çalışanlarla paylaşılması önem kazanır.

Proaktif İletşim, kurumların ilk müşterileri ile saydam bir iletişim kurularak çalışan sadakatinin yüksek olduğu, sirkülasyonun düşük yaşandığı, motivasyonun ve performansın arttığı bir kurum yaratır.


Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)

Kişi veya kurum, sadece ekonomik değer yaratarak itibar kazanamaz.  Varlığını borçlu olduğu toplumun, sorunlarına karşı duyduğu sorumluluk duygusu  ve bunlara yönelik ürettiği çözümlerle saygı ve değer kazanır. Kurumsal vatandaş olmanın onurunu yaşar.

Proaktif İletişim, kurumların itibarını artırmak ve rekabette farklılaşmasına katkıda bulunacak olan sosyal sorumluluk projelerini geliştirir ve yönetir.

Sosyal medya, iletişimde monoloğun bitip diyaloğun başladığı medya sistemidir.

Zaman ve mekân sınırlaması olmadan; paylaşımın, tartışmanın esas olduğu insanî bir iletişim şeklidir. “Kullanıcıların Ürettiği İçerik” ve “Müşterilerin Ürettiği Medya” kavramlarının ortaya çıktığı, bu nedenle de ticari olarak da anlam kazanan bir mecradır.

Bu yeni mecra, markanız için topluluk oluşturulmasını, hizmet ya da ürünlerinizin tanıtımını için kampanyalar, yarışmalar ve promosyonel uygulamalar gerçekleştirir. Potansiyel müşteri kitleniz olan takipçileriniz ve markanız arasında aktif iletişimi sürdürmek amacı ile çeşitli sosyal medya pazarlama faaliyetleri düzenlenmesine olanak yaratır. Markanızın online itibarını destekler ve aynı zamanda markanız için karlı bir pazarlama kanalı yaratır. Markanızın hedef kitlesini göz önünde bulundurarak; sosyal medya üzerinde markanız ve faaliyet gösterdiği sektörler hakkında gerekli analizleri yapmanıza imkan sağlar. Ön analiz sonuçları ile, markanız için en uygun sosyal medya iletişim ve pazarlama stratejisini oluşturmanıza imkan yaratır.


Sosyal Medya ve İçerik Yönetimi

Proaktif İletişim, Türkiye’de en yoğun kullanılan Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin başta olmak üzere, sosyal ağlar üzerinde markanız adına kurumsal sayfalar açar ve bu sayfaların içerik ve tasarımların en uygun şekilde günceller. Sosyal ağlarda açılacak olan kurumsal sayfaları, markanızın kurumsal kimliğini göz önünde bulundurarak tasarlar. Markanızın hedef kitlesine sosyal medya platformlarında ulaşır, potansiyel müşterilerinizin sosyal medya sayfalarınızı takip etmesini sağlar. Kurumsal içeriklerinizi düzenler ve sektörünüzle ilgili, ilgi çekici, özgün içerikler üretir. Bu içerikleri etkileşim sağlamak amacı ile sosyal medya kanalları üzerinde paylaşır. Sosyal medya üzerinden gelen soru ve yorumları gerekli şekilde yönlendirir. Markanızın sosyal medya takipçilerini, sosyal medya kanalları üzerinde uyguladığımız iletişim ve etkileşim yönetimi ile potansiyel müşterilere dönüştürür.


Sosyal Medya Arayüz Tasarımı

Proakti İletişim, mecralar için özelleştirilmiş tasarımlarla, kampanyalarınızı hedef kitlenize ulaştırır ve markanız için sosyal medyada doğru bir görsel algı yaratır.

Markanız için oluşturduğu sosyal medya sayfalarını, özel sekme, arka plan ve benzeri tasarımlarla özelleştirir.  Markanız adına planlanan sosyal medya iletişim ve pazarlama sürecinde belirlediği kampanya, yarışma ve benzeri uygulamaların arayüz tasarımlarını oluşturur ve kodlamasını gerçekleştir.  Deneyimli tasarım ve yazılım ekibimi ile markanızın rakiplerinden farklılaşmasını sağlar. Markanızın iletişim stratejisi kapsamında belirlediği mesajların, tasarım avantajı ile takipçilerinize açık ve net olarak iletilmesini sağlar.


Sosyal Medya Takip

Proaktif İletişim,  hedef kitlenizin sosyal medyada markanız hakkında neler konuştuğunu takip eder ve markanızın online itibarı hakkında sizi bilgilendirir.  Markanız hakkında sosyal medyada yer alan bilgileri detaylı inceler. Olası online kriz durumlarını önceden fark eder ve gerekli önlemleri alır. Kullanıcı deneyimlerini, olumlu ve olumsuz eleştirileri inceleyerek, ürün ve hizmetlerinizin geliştirilmesini sağlar. Online itibar durumunuzu ölçümler. Rakipleriniz hakkında hangi konuların konuşulduğunu öğrenmenizi sağlar.


Sosyal Medya Analiz

Proaktif İletişim, Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) ile markanızın sosyal medya iletişimi ve pazarlama aktivitelerinin başarısını ölçüp, aşağıdaki gerekli analizleri gerçekleştirir.

 • Takipçi sayıları ve dönemsel artış
 • Yayınlanan içerikler ile ulaşılan izleyiciler
 • Etkileşim oranları
 • Link veren siteler
 • Reklam görüntülenme istatistikleri
 • Aktif aylık kullanıcılar
 • Kullanıcı demografik bilgileri
 • Sayfa görüntülenme istatistikleri

Sosyal Medya Raporlama

Proaktif İletişim, markanız adına gerçekleştirdiği sosyal medya çalışmaları hakkında periyodik olarak sosyal medya iletişim ve pazarlama raporları sunar: Aylık Sosyal Medya İletişim Raporu,  Yarışma Raporları (Aylık / Yarışma Toplam İstatistikleri), Kampanya Raporları (Aylık / Kampanya Toplam İstatistikleri), Sosyal Medya Takip Paneli Raporu (Günlük / Haftalık / Aylık), Facebook ve Diğer Reklam Yayınlarına Ait Raporlar, Haftalık İçerik Paylaşım Raporu


Digital Reklam

Sosyal medya reklamları; uygun bütçeleri,  dönüşüm oranları ve etkili sonuçları ile markanızın pazarlama ihtiyaçlarına etkili çözümler sunar.

Proaktif İletişim, markanızın ya da ürünlerinizin pazarlama stratejisine uygun sosyal medya reklamları hazırlar, bu reklamları yönetir ve detaylı olarak raporlar.

Facebook reklamları;  yaş, cinsiyet, ilgi alanı, ilişki durumu vb oldukça detaylı hedefleme seçenekleri sunar. Proaktif İletişim, markanızın ihtiyaçlarına en uygun Facebook reklam türünü belirler, reklamın tasarımını ve hedeflemesini oluşturur. Kampanyanın bitişi ile birlikte detaylı bir Facebook reklam raporu sunar.

Beyaz yakalılar tarafından sıkça kullanılan bir sosyal ağ olan Linkedin’de, demografik ve sektörel hedeflemelerle reklam kampanyaları kurgulayan Proaktif İletişm,  niş bir hedef kitleye ulaşma amacı ile planlanan kampanyaları Linkedin’e entegre eder.

Markanızın Twitter’da konuşulmasını sağlamanın en etkili yolu iyi kurgulanmış bir seeding kampanyası oluşturmaktır. Proaktif İletişim, belirlenen hedef kitle profiline ulaşacak Twitter seeding kampanyaları kurgular ve takipçilerinize ulaşmanızıa sağlar.

Proaktif İletişim, hedef kitlenize uygun blog kategorilerinde (Örn: Seyahat, yeme içme, teknoloji vb.) markanız hakkında blog içeriklerinin konumlandırılmasını sağlar. Web sitenize ve sosyal medya sayfalarınıza potansiyel müşterilerinizden oluşan ziyaretçilerin gelmesini sağlar.

Adwords Danışmanlığı (SEM): Google Adwords, Google tarafından geliştirilen bir online reklam modelidir. Google Adwords reklamlarının detaylı hedefleme özelliği sayesinde, potansiyel müşterilerinize markanızı, ürün ya da hizmetlerinizi aradıkları noktada ulaşabilir, satışlarınızı gözle görülür bir şekilde arttırabilirsiniz.

Prokatif İletişim,  markanız için Google Adwords reklam danışmanlığı ve yönetimi hizmeti sunar.

WordPress bugün dünyada en çok tercih edilen internet sitesi alt yapısıdır.

Bu güçlü yazılım, profesyonel ve tecrübeli ellerde olduğunda mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. Proaktif İletişim, web tasarımı ile birlikte entegre ettiği SEO (Arama motoru optimizasyonu) ve Conversion Tracking (Dönüşüm optimizasyonu) teknolojileri ile müşterilerine, aynı zamanda internet dünyasında sektörünün bir numarası olmasını sağlayan bir hizmet bütünü sağlar. Markanızın mevcut web sayfalarına, kurumsal sosyal medya sayfalarınıza yönlendirme amacı ile sosyal medya ikonları yerleştirir. Mevcut web sitenizde, belirlenecek içerik sayfalarına sosyal medya üzerinde paylaşım ve etkileşim sağlayacak fonksiyonlar ekleyerek, daha çok kişiye ulaşmayı sağlar.


Konsept ve Tema

Proaktif İletişim; yüzlerce tema arasından, sektörünüze ve kurumsal kimliğinize uygun temaları belirler. İstek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizin için en uygun premium tema seçilerek tema alımı gerçekleştirilir. Tema seçiminde son dönem tasarım trendleri, kurumsal ve profesyonel görünüm ile birlikte mobil uyumluluk da dikkate alınır.


Geliştirme ve İçerik Girişi

Proaktif İletişim; öncelikle WordPress ve sonrasında seçilen premium tema kurulumunu gerçekleştirir. SEO performansınızın yüksek olması için her zaman benzersiz ve kaliteli içerik olması gerekir. Menü yapısı ve görsel kalitesi de bir o kadar önemlidir Bu nedenle, alınan brief doğrultusunda içerik metinleri hazırlanır ve görseller tamamlanır. Hazırlanan metinlerin, müşteri tarafından onaylanmasının ardından girişi yapılır.


Entegrasyon ve Yayınlama

Kategori yapısı ve tüm içerik Prokatif İletişim tarafından siteye entegre edilir ve site yayına alınır. Bu işlemler yapılırken her zaman SEO kurallarına uygun hareket edilir.  Web siteniz baştan sona test edilir, tüm içerik kontrol edilir ve kontrol paneli ile birlikte teslim edilir.


SEO Yönetimi

SEO, Adwords, Facebook Reklamları, Banner Reklamları ve E-mail Marketing Online Pazarlamanın olmazsa olmazlarıdır. SEO (Search Engine Optimization), Arama Motoru Optimizasyonu’ dur. Sitenizin Google arama motoru listelemelerinde üst sıralarda çıkması amacıyla yönetilen ayarları kapsamaktadır.Google’ da üst sıralarda çıkmak oldukça önemlidir. Proaktif İletişim, SEO hizmeti vereceği firmaların web sitelerini, yazılımsal ve içeriksel olarak inceler, SEO kriterlerlerine uyumlu olacak şekilde anahtar kelime çalışmaları, iyileştirmeler ve geliştirmeler yapar.


Web İçerik Güncelleme

Bir web sitesinin başarısına etki eden önemli faktörlerden birisi ziyaret sayısı diğeri de güncelliğidir. En güzel tasarıma, en başarılı yönetim paneline sahip olunsa da web sitesinde içerik olmadıktan sonra ziyaret almayacak ve istenilen başarıyı gösteremeyecektir.

Web sitenizdeki içeriğin güncel tutulması ve arama motorlarının her ziyaretinde yeni ve özgün içerikler görmeleri, özellikle Google sıralamanız açısından önemlidir. Güncel siteler arama motorlarında daha üst sıralarda olurlar ve daha fazla ziyaretçi çekerler. Bu iki unsurun doğru ayarlanması bile bir web sitesinin başarıya ulaşmasında büyük rol oynar.

Proaktif İletişim; internet kullanıcılarının,  her geldiklerinde farklı şeyler buldukları web içerik güncellemeleri yapar. Böylelikle, siteye olan ilgi hep taze kalır ve ziyaretçi sayısı sürekli artar.

Kreatif çalışma, piyasada akılda kalmanızı sağlayan imzanızdır.

Sizi ve ürününüzü yansıtan kimliğinizdir. Markanızı, rakiplerinizden ayrıştıran sembol, yazı karakteri ve renktir.

Kreatif çalışma; ürününüzün, firmanızın ya da hizmetinizin; ismini, harf ve resimsel öğelerle sembolleştirir ve kimliğini oluşturur. Bu kimliği ile kurumsalını hazırlar ve kurumsal kimliği ile yarattığı imajla tüketicinin aklına kazınır. Tüketicinizin ya da müşteriniz olduğu her yerde karşısına çıkarak satın alma tercihini etkiler.


Grafik Tasarım

Grafik tasarım, hayal gücünün üretime dönüştürülerek görsel ortama aktarılmasıdır ve grafik tasarım programları kullanılarak gerçekleştirilir. En çok kullanılan grafik tasarım programlar; Photoshop, After Effect, Indesign, Illustrator, Freehand, Paintshop, Corel Draw’dır.

Proaktif İletişim, grafik tasarım kadrosuyla basılı ve dijital mecralar için yüksek etkileşimli tasarımlara hayat verir. Şirketlerin potansiyel müşteri profiline göre hazırladığı grafik tasarım çalışmalarıyla marka değerini artırır.


Logo Tasarımı

Bir firmanın yapacağı her işte ve tüm mecralarda markayı temsil edecek olan semboldür. Markanızın gerçekleştireceği tüm iletişim çalışmaları, logonuzla bütünlük oluşturacak şekilde, logonuz çevresinde tasarlanacağı için etkili ve işlevsel logo tasarımları, reklam faaliyetlerinizin başarıya ulaşması için en önemli gerekliliktir.


Kurumsal Kimlik

Bir markanın güven algısı oluşturabilmesi için olmazsa olmazların başında gelen kurumsal kimlik kılavuzu; logo tasarımından kartvizit tasarımına, antetli kağıt tasarımından cepli dosya tasarımına, diplomat zarf tasarımından ambalaj tasarımına, personellerin kıyafetinden araç giydirmeye kadar, kurumun tüm görsel öğelerini içerir.

Proaktif İletişim, kurumsal bütünlüğü en etkin biçimde sağlayan kurumsal kimlik tasarımlarıyla, markaların daha güçlü ve güvenilir bir algı oluşturmalarını sağlar. Kurumsal tasarım sürecini; marka logosundan markaya ait olan tüm materyallere kadar yönetir. Bu çalışmaların neticesinde ise markanın hedef kitle üzerindeki görsel algısı, istenilen standartlarda oluşturulur.


Katalog Tasarımı

Kataloglar içerdiği konuya, amaçlanan hizmete ve kullanılacağı yere göre çeşitlilik gösterir. Bütün bu çalışmayı gerçekleştirmek ise uzman bir ekip gerektirir. Proaktif İletişim, yılların deneyimi ve bilgi birikimiyle hayata geçirdiği katalog tasarımları hedef kitle üzerinde maksimum etkileşim yakalanmasını sağlar. Bünyesindeki metin yazarları, kataloğunuz için çağdaş, yenilikçi ve hedef kitlenize uygun metin yazımı gerçekleştirerek kataloğunuzun metinsel içeriğini oluşturur.


Kitap ve Dergi Tasarımı

Hedef kitleleri, konseptleri, içerikleri farklılaşmakla birlikte okurla – marka  arasında iletişim köprüsü kurar ve markaya olan duygusal bağını güçlendirir.
Proaktif İletişim, bir kitabın editoryal çalışmasını, sayfa ve kapak tasarımlarını hazırlar ve yayına hazır hale getirir. Kurumlara yönelik hazırlanan dergilerde ise, içerikten tasarıma, kapakta sayfa mizanpajına ve baskı dahil tüm süreçleri yürütür.


Faaliyet Raporu

Şirket içi ve şirket kaynaklı tüm işlerin ve faaliyetlerin veri olarak toplanması, incelenmesi ve denetlenmesi işlemlerini kapsayan materyallerdir. Faaliyet raporlarının tasarımlarındaki özen, dikkat ve ayrıştırıcı perspektif kurumların statülerini de belirler. Proaktif İletişim, verilen içeriği dikkatli bir şekilde hazırlar,  tasarıma kapakğa, sayfa  mizanpajından baskı dahil tüm süreçleri yürütür.

Stratejik Planlama
Web Tasarım
Kurumsal İletişim
Kreatif / Tasarım
Medya İlişkileri
İçerik Yönetimi
Sizi Can Kulağıyla Dinler
İhtiyaçlarınızı Anlar
Araştırır ve Mükemmel İşler Üretiriz...
Öncelikle sizinle ilgili özel bir araştırma yapıyoruz. Hikayenizi öğreniyoruz.  Yapılan çalışmanın sonucunu analiz ettikten sonra, iş hedefinize uygun iletişim hedefini belirliyoruz ve o hedeflere  varmak için neyi, nerede, ne zaman, kiminle ve nasıl farklı söyleyeceğimizin stratejik planlamasını yapıyoruz.
Geriye uygulama ve değerlendirme kalıyor.
İş Akışımız
Araştırma
Uygulama
Değerlendirme
Analiz
Planlama
Raporlama
Live Editor